Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

promieniecienia
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares vianotperfectgirl notperfectgirl

October 14 2017

promieniecienia
2650 9ee4 390
Reposted fromkrzysk krzysk viapersona-non-grata persona-non-grata

October 12 2017

promieniecienia
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
promieniecienia
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
promieniecienia
W świecie nienawiści, gdzie jedna noga kopie drugą, ręka drapie drugą rękę, najrozsądniej jest uciec w miłość.
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

October 11 2017

promieniecienia
Przekleństwem naszych czasów jest to, że wymagają od Ciebie byś w wieku 16 lat wiedział, co chcesz robić w życiu i tej decyzji się trzymał.
— Alan Rickman
Reposted fromjusta986 justa986
promieniecienia
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
promieniecienia
promieniecienia
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamyinstantneed myinstantneed
promieniecienia
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaorientalnazupa orientalnazupa
promieniecienia
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viaorientalnazupa orientalnazupa
promieniecienia
1853 a3bc 390
.
Reposted fromcollageanka collageanka viaexistential existential
promieniecienia
Ale żadne słowa tego nie opiszą
Co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą
— Kult - Lewe lewe loff
promieniecienia
Bez względu na wszystko ja się już nie odkocham.
— Barbara O'Neal
promieniecienia
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
promieniecienia
promieniecienia
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares vianotperfectgirl notperfectgirl
promieniecienia
Jesteś moim zawsze.
Reposted fromthesmajl thesmajl vianotperfectgirl notperfectgirl

October 10 2017

promieniecienia
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromtomowa tomowa viaseeyousoon seeyousoon

October 08 2017

promieniecienia
4686 5873 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl