Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

promieniecienia
promieniecienia

Jeśli ktoś mnie spytałby o zdanie, to ideałem jest sytuacja, kiedy ona i on siedzą przed telewizorem oglądając jakiś serial, była już butelka wina i właśnie otwierana jest druga, a nagle on już lekko wcięty spogląda na nią i mówi: „Jesteś moim najlepszym przyjacielem.”

Bo o to, mym zdaniem, chodzi w życiu.

— Pokolenie Ikea, Piotr C.
promieniecienia
Odpowiednia ilość wina smakuje jak miłość
3162 391e 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viacoolstorybro23 coolstorybro23
promieniecienia
- Kocham cię, bo mi przerywasz i to często. Kocham cię, bo jesteś piękna, inteligentna i seksowna.
- Zawstydzasz mnie.
- To kolejny powód. Nie zdajesz sobie sprawy jak na mnie działasz. Śmiejesz się jak czteroletnia dziewczynka. Nigdy się nie poddajesz, jesteś niesamowita.
- Ty też. Dlatego, że potrafisz to wszystko powiedzieć.
— Gossip Girl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoolstorybro23 coolstorybro23

March 28 2017

promieniecienia
Zostań, bo najgorszym błędem jest odejście, od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
5692 165e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
Honest to God my future wife will be so insanely loved.
— (via derogare)
Reposted fromLittleJack LittleJack

March 27 2017

promieniecienia
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viairresponsible irresponsible

March 26 2017

promieniecienia
promieniecienia
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabolandia zabolandia viabrzask brzask
promieniecienia
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viaschwarzerwolf schwarzerwolf
promieniecienia
Jeśli znajdziesz odpowiednią osobę, wszystko jest na tak. Chcesz z nią wszystko i nie chcesz niczego bez niej. Po prostu jest jak oddychanie i musi być blisko. 
— Almost lover 190317
5614 36cf 390
Reposted fromochgod ochgod viaschwarzerwolf schwarzerwolf
promieniecienia
Nie trać czasy na tłumaczenie się ludziom, którzy szykują się tylko do tego, aby zrozumieć cię opacznie.
— Shannon L. Alder
Reposted fromBotwinka Botwinka viacytaty cytaty
promieniecienia
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda

March 25 2017

promieniecienia
Skarbie, chce mi się do Ciebie
Reposted bysebastianR sebastianR
promieniecienia
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viaschwarzerwolf schwarzerwolf
promieniecienia
7580 d96d 390
promieniecienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl