Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

promieniecienia
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
promieniecienia
promieniecienia
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
promieniecienia
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
promieniecienia
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
promieniecienia
A ja kiedy w lód się zamienię,
To bardzo wolno topnieję
— Happysad "Heroina"

May 23 2017

promieniecienia
Im emocje są mocniejsze, tym trudniej je wyrazić.
promieniecienia
Patrzę, jak miesza się, to czego nie ma i to, co jest...
— Artur Rojek
promieniecienia
4051 bfb5 390
Reposted fromdzulajj dzulajj viaprzeblyski przeblyski
promieniecienia
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viagdziejestola gdziejestola

May 22 2017

promieniecienia
Tęsknię czasem za pewnymi rzeczami, przyznaję. Ale wiem też, że wszystko ma swój czas i miejsce. Niektóre sprawy się już nie powtarzają, a niektóre mogą i wrócić. Wspomnienia pomimo zadręczania podtrzymują też na duchu.
promieniecienia
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
promieniecienia
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
promieniecienia
0215 fec2 390
Reposted fromankess ankess viashitsuri shitsuri
promieniecienia
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
— Najgorszy lęk
promieniecienia
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viagdziejestola gdziejestola
promieniecienia
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
promieniecienia
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven vialeniwieec leniwieec
promieniecienia
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
promieniecienia
Stawanie na wadze jest dla mnie ostatnio takie satysfakcjonujące
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl