Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

promieniecienia
Spójrzcie na człowieka w taki sposób, w jaki patrzylibyście na zachód słońca albo na góry. Przyjmujcie to, co widzicie z przyjemnością. Przyjmujcie człowieka bez względu na to, czym jest. Tak postąpilibyście w przypadku zachodu słońca. Nie mówilibyście “ten zachód słońca powinien być bardziej purpurowy” albo “te góry powinny być wyższe w  środkowej partii”. Po prostu wpatrywalibyście się z zachwytem. Tak samo jak w przypadku drugiego człowieka. Patrzę i nie mówię “jego skóra powinna być bardziej różowa” albo “jego włosy powinny być krócej obcięte”. Człowiek po prostu jest.
— Joseph Zinker
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

June 03 2017

promieniecienia
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaprzeblyski przeblyski
promieniecienia
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaprzeblyski przeblyski
promieniecienia
Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć.
— J. L Wiśniewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaprzeblyski przeblyski
promieniecienia
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil - paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.

— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry video są o miłości"
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson viaprzeblyski przeblyski
promieniecienia
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren

May 26 2017

promieniecienia
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
promieniecienia
promieniecienia
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
promieniecienia
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
promieniecienia
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
promieniecienia
A ja kiedy w lód się zamienię,
To bardzo wolno topnieję
— Happysad "Heroina"

May 23 2017

promieniecienia
Im emocje są mocniejsze, tym trudniej je wyrazić.
promieniecienia
Patrzę, jak miesza się, to czego nie ma i to, co jest...
— Artur Rojek
promieniecienia
4051 bfb5 390
Reposted fromdzulajj dzulajj viaprzeblyski przeblyski
promieniecienia
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viagdziejestola gdziejestola

May 22 2017

promieniecienia
Tęsknię czasem za pewnymi rzeczami, przyznaję. Ale wiem też, że wszystko ma swój czas i miejsce. Niektóre sprawy się już nie powtarzają, a niektóre mogą i wrócić. Wspomnienia pomimo zadręczania podtrzymują też na duchu.
promieniecienia
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
promieniecienia
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
promieniecienia
0215 fec2 390
Reposted fromankess ankess viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl